Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zastosowanie komercyjnych bezzałogowych systemów powietrznych na przykładzie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- )
  • Rosja
  • Ukraina
Pages (from - to)

73 - 83

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 82-83. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa. T. 3

Points of MNiSW / chapter

20.0