Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Federacja Rosyjska w Światowej Organizacji Handlu

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Gospodarka
  • Handel zagraniczny
  • Inwestycje
  • Polityka
  • Rosja
  • Stosunki międzynarodowe
  • Światowa Organizacja Handlu (WTO)
Pages (from - to)

156 - 173

Comments

Bibliografia przy pracy. Streszczenie w języku angielskim. Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Polska-Rosja : kryzysy, konflikty, wyzwania

License type

other

Points of MNiSW / chapter

5