Processing may take a few seconds...

Article

Title

Migracje z państw objętych konfliktami zbrojnymi : analiza wypowiedzi parlamentarzystów na Twitterze

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN Migration from war-torn countries : an analysis of parliamentarians' tweets

Year of publication

2019

Published in

Przegląd Europejski

Journal year: 2019 | Journal volume: t. 2

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
 • Komentarze internetowe
 • Komunikacja polityczna
 • Kraje Unii Europejskiej
 • Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
 • Media społecznościowe
 • Parlamentarzyści
 • Polityka azylowa
 • Polityka migracyjna
 • Stereotyp
 • Twitter
 • Uchodźcy
 • Wpisy internetowe
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

207 - 228

DOI

10.5604/01.3001.0013.5832

URL

https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=194996

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 224-228. Uwaga dotycząca języka: Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-ND (attribution - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20

Publication indexed in

Erih Plus | Index Copernicus