Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Participation of women in creating security - Polish Armed Forces as an example

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Defense Resources Management in the 21st Century

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 13

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Kobiety (żołnierze)
  • Płeć
  • Służba wojskowa kobiet
  • Polska
EN
  • National security
  • Poland
  • Women in uniformed services
Streszczenie

EN The presentation concerns the role of the women in creating security on the women military service like example. The key points of presentation are history and present circumstances of women military service. It concerns statistical data representing of women in the structures, as well as non-measurable variables, like adaptation to service, gender equality, real tasks realized by women, men`s attitudes. The army is the institution has been created by man and for man from many ages. Nowadays, the women are minority in army. There are dominated masculine style of work and communication. It is connected with gender, culture, stereotypies and society`s mentality. For many soldiers this situation is quite inconvenience because of sexual and gender diversity. They think about women as a problem because this needs a lot of changes in army and social mentality. But the research shows that there are places on the world where the female resources are necessity because the women are the only people who could contact with local civilians.

Strony (od-do)

145 - 160

URL

http://www.codrm.eu/conferences/2018/Carte%20CoDRM%202018.pdf

Zaprezentowany na

13th International Scientific Conference “Defense Resources Management in the 21st Century", 8-9.11.2018, Braşov, Rumunia

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0