Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Dokumentacja kontrolna jako informacja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa. Problemy i zagrożenia

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dokumentacja
  • Kontrola
  • Informacja publiczna
  • Informacje niejawne
  • System bezpieczeństwa państwa
Pages (from - to)

57 - 67

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych

License type

other

Ministry points / chapter

20.0