Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Projekt systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych : analiza zagadnień instytucjonalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo identyfikacyjne państwa
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Dokumentacja
Pages (from - to)

255 - 273

Book

Problematyka dowodu z dokumentu

License type

other

Ministry points / chapter

20.0