Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

System bezpieczeństwa dokumentów publicznych : kluczowe założenia projektu

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Dokumentacja
  • Bezpieczeństwo informacyjne
Pages (from - to)

275 - 294

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Problematyka dowodu z dokumentu

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20