Processing may take a few seconds...

Article

Title

Biały wywiad jako narzędzie uzupełniające czynności z zakresu techniki kryminalistycznej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Published in

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Journal year: 2018 | Journal number: z. 82

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Biały wywiad
  • Kryminalistyka
  • Policja
  • Polska
  • Źródła informacji
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

67 - 81

DOI

10.18778/0208-6069.82.06

URL

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/25012

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 80-81. Streszczenie w języku angielskim

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

4 [Unified list of scientific journals 2013-2016]