Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Editors

Publisher name

Łódź : Uniwersytet Łódzki

Domains

PL Prawo i wymiar sprawiedliwości

ISSN

0208-6069

Publication frequency

irregular

Comments

Częste zmiany red. Od 71 (2012) [red. nacz. Marek Zirk-Sadowski red. nacz.]. Od z. 49 (1992) wyd.: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego.

Unified list of scientific journals 2013-2016

4

Journal years