Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Szefostwo Motoryzacji i Broni Pancernej Armii Polskiej na Wschodzie 1942-1943

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Motoryzacja
  • Pojazdy wojskowe
  • Wojsko
Pages (from - to)

191 - 215

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Dzieje Służby Czołgowo-Samochodowej (1918-2018) : wybrane problemy

License type

other

Points of MNiSW / chapter

5