Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Sprawozdanie z Krajowej Konferencji Naukowej - Wsparcie mobilności niepełnosprawnych żołnierzy i funkcjonariuszy

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Obronność : zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Rocznik: 2018 | Numer: nr 1 (25)

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Niepełnosparwność
  • Żołnierze
Strony (od-do)

241 - 248

URL

https://www.akademia.mil.pl/archiwum-zn-obronnosc-2018/detail,nID,2965

Zaprezentowany na

Krajowa Konferencja Naukowa: " Wsparcie mobilności i niepełnosprawnych żołnierzy i funkcjonariuszy", 20.03.2018, Warszawa, Polska

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

6,0