Processing may take a few seconds...

Article


Title

Sprawozdanie z Krajowej Konferencji Naukowej - Wsparcie mobilności niepełnosprawnych żołnierzy i funkcjonariuszy

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student | [ P ] employee

Year of publication

2018

Published in

Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1 (25)

Article type

scientific article / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Niepełnosparwność
  • Żołnierze
Pages (from - to)

241 - 248

URL

https://www.akademia.mil.pl/archiwum-zn-obronnosc-2018/detail,nID,2965

Presented on

Krajowa Konferencja Naukowa: " Wsparcie mobilności i niepełnosprawnych żołnierzy i funkcjonariuszy", 20.03.2018, Warszawa, Polska

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0