Processing may take a few seconds...

Article

Title

Kompetencje przywódcze kandydatów do służby wojskowej na przykładach wybranych krajów NATO

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Title variant

EN Leadership competences of candidates for the service in NATO' s

Year of publication

2018

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1 (25)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kompetencje społeczne
  • Przywództwo
  • Służba wojskowa
  • Holandia
  • Niemcy
  • Stany Zjednoczone (USA)
Pages (from - to)

177 - 191

URL

https://www.akademia.mil.pl/archiwum-zn-obronnosc-2018/detail,nID,2965

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]