Processing may take a few seconds...

Article


Title

Intercultural competences as a challenge for centrmporary leadership

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Title variant

PL Kompetencje międzykulturowe, jako wyzwanie dla współczesnego przywództwa.

Year of publication

2018

Published in

Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1 (25)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Kompetencje społeczne
  • Kompetencja międzykulturowa
  • Przywództwo
Abstract

PL Tematem niniejszego artykułu są międzykulturowe kompetencje przywódcze, których istotę omawia autorka. Artykuł ma na celu pokazanie, jak ważna jest rola kompetencji międzykulturowych w wojsku, zwłaszcza w przypadku pogłębiania świadomości kulturowej przez współczesnych dowódców we wszystkich krajach NATO. Jest to narastające wyzwanie dla współczesnego przywódcy, jako że więcej krajów członkowskich NATO staje się coraz bardziej zróżnicowanymi pod względem kulturowym i religijnym, biorąc także pod uwagę przyszłe kraje członkowskie sojuszu.

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

166 - 176

URL

https://www.akademia.mil.pl/archiwum-zn-obronnosc-2018/detail,nID,2965

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0