Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Znaczenie kompetencji społecznych dla rozwoju zawodowego studentów

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Awans zawodowy
  • Kompetencje społeczne
  • Studenci
  • Szkoły wyższe
  • Polska
Pages (from - to)

301 - 319

Book

W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta