Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej w świetle wewnętrznych aktów normatywnych uczelni

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski | angielski

Strony (od-do)

37 - 48

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Sport w szkole wyższej : aspekty formalno-prawne

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0