Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej w świetle wewnętrznych aktów normatywnych uczelni

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Pages (from - to)

37 - 48

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Book

Sport w szkole wyższej : aspekty formalno-prawne

License type

other

Points of MNiSW / chapter

5.0