Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Analiza funkcjonujących w praktyce systemów przyznawania stypendiów rektora za wyniki w sporcie

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Osiągnięcia sportowe
  • Rektorzy
  • Sport
  • Studenci
  • Stypendia
Strony (od-do)

211 - 230

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Sport w szkole wyższej : aspekty formalno-prawne

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0