Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Analiza funkcjonujących w praktyce systemów przyznawania stypendiów rektora za wyniki w sporcie

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Osiągnięcia sportowe
  • Rektorzy
  • Sport
  • Studenci
  • Stypendia
Pages (from - to)

211 - 230

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Book

Sport w szkole wyższej : aspekty formalno-prawne

License type

other

Ministry points / chapter

5.0