Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo energetyczne : związki między nauką, polityką a rzeczywistością

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Ekonomia
  • Geopolityka
  • Innowacyjność
  • Nauka
  • Polityka
  • Polska
  • Rozwój gospodarczy
  • Rozwój społeczny
Pages (from - to)

21 - 45

URL

https://www.biblos.pk.edu.pl/ST/2018/04/100000316260/100000316260_Gryz_BezpieczenstwoEnergetyczne.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 43-45.

Book

Bezpieczeństwo energetyczne : koncepcje, wyzwania, interesy

Points of MNiSW / chapter

20.0