Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Recenzja: Hybrydowość współczesnych konfliktów zbrojnych. Bogusław Pacek, Wojna hybrydowa na Ukrainie, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2018, s. 248

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Rocznik: 2018 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł recenzyjny

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- )
  • Pacek Bogusław (1954-)
  • Rosja
  • Ukraina
  • Wojna hybrydowa
Strony (od-do)

469 - 472

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pnm_3_2018_ca%C5%81o%C5%9A%C4%86_-_druk_ostateczny.pdf

Uwagi

Zawiera recenzję książki: Wojna hybrydowa na Ukrainie / Bogusław Pacek. - Warszawa, 2018

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

4,5