Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Wrota piekieł : żołnierze Armii Krajowej i obywatele polscy w sowieckim obozie NKWD nr 516 w Krasnowodzku

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Dodatkowy tytuł

PL Żołnierze Armii Krajowej i obywatele polscy w sowieckim obozie NKWD nr 516 w Krasnowodzku

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Armia Krajowa (AK)
  • NKWD
  • Jeńcy wojenni
  • Obozy jenieckie
  • Więźniowie obozów
  • Żołnierze
  • Krasnowodzk (Turkmenistan)
  • ZSRR
Strony (od-do)

47 - 71

Książka

Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956 : przykłady wybranych narodów

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0