Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wrota piekieł : żołnierze Armii Krajowej i obywatele polscy w sowieckim obozie NKWD nr 516 w Krasnowodzku

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Additional title

PL Żołnierze Armii Krajowej i obywatele polscy w sowieckim obozie NKWD nr 516 w Krasnowodzku

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Armia Krajowa (AK)
  • NKWD
  • Jeńcy wojenni
  • Obozy jenieckie
  • Więźniowie obozów
  • Żołnierze
  • Krasnowodzk (Turkmenistan)
  • ZSRR
Pages (from - to)

47 - 71

Book

Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956 : przykłady wybranych narodów

Points of MNiSW / chapter

20.0