Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956 : przykłady wybranych narodów

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Łódź, Polska

Wydawca

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Data opublikowania

2018

Liczba stron

243

ISBN

9788380984424

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052495197505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Sowieckie%20obozy%20dla%20je%C5%84c%C3%B3w%20wojennych%20i%20internowanych%201939-1956%20:%20przyk%C5%82ady%20wybranych%20narod%C3%B3w&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • II wojna światowa (1939-1945)
  • Jeńcy wojenni
  • Obozy jenieckie
  • Więźniowie obozów
  • ZSRR
Uwagi

Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej. Indeksy. Spis treści także w języku angielskim, rosyjskim.

Opublikowano w

Seria: Biblioteka Instytutu Pamięci Narodowej

Numer w serii

t. 44

Rozdziały
Wrota piekieł : żołnierze Armii Krajowej i obywatele polscy w sowieckim obozie NKWD nr 516 w Krasnowodzku (s. 47-71)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0