Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Udział społeczności żydowskiej województwa krakowskiego w wyborach do parlamentu w latach 1922-1930 w ujęciu statystycznym

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Sejm (1922-1927)
  • Sejm (1928-1930)
  • Województwo krakowskie (1921-1939)
  • Wybory parlamentarne
  • Żydzi
Pages (from - to)

67 - 103

Comments

Bibliografia na stronach 100-102. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Z dziejów i kultury Żydów w Galicji

Points of MNiSW / chapter

20.0