Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Francja w przededniu rewolucji w opiniach Thomasa Jeffersona (1784-1789)

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Dyplomaci
  • Jefferson Thomas (1743-1826)
  • Francja
  • Literatura amerykańska
  • Pamiętniki i wspomnienia
  • Politycy
Pages (from - to)

307 - 324

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Book

Ab Occidente referunt... : "Zachód" doby nowożytnej w badaniach historyków polskich

Presented on

Ab Occidente referunt… „Zachód” doby nowożytnej w badaniach historyków polskich, 24-25.11.2016, Kraków, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0