Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Katarzyna Stelmasiak

Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Instytut Historii Wojskowej

Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego

E-mail

k.stelmasiak@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 47 54

ORCID

0000-0002-9925-7388

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

1.3 Historia: 100%

Rozdziały (2)