Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Contemporary challenges in military logistics support

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Security and Defence Quarterly

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 20 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Łańcuch dostaw
  • Misje pokojowe
  • Kontyngenty wojskowe
  • Kosowo (Serbia)
Strony (od-do)

85 - 98

DOI

10.5604/01.3001.0012.4597

URL

https://securityanddefence.pl/Issue-3-2018,6306

Uwagi

Bibliografia na stronach 97-98.

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0