Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zaolzie w stosunkach polsko‑czechosłowackich w czasie II wojny światowej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History

Title variant

EN Zaolzie in Polish-Czechoslovakian relations during the Second World War

Year of publication

2018

Published in

Wieki Stare i Nowe

Journal year: 2018 | Journal number: nr 13 (18)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • II wojna światowa (1939-1945)
  • Dyplomacja
  • Historia
  • Polityka
  • Stosunki międzynarodowe
  • Czechosłowacja
  • Polska
Pages (from - to)

219 - 246

DOI

10.31261/WSN.2018.18.12

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9739-year-2018-volume-13-issue-18-article-8133

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]