Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bariery implementacji dobrych praktyk logistycznych ze sfery cywilnej do wojskowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Barriers of implementation good logistics practices from civil to military sphere

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2018 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka
  • Siły zbrojne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Streszczenie

PL Streszczenie w języku angielskim

Strony (od-do)

420 - 429

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / czasopismo

8,0