Processing may take a few seconds...

Article

Title

Bariery implementacji dobrych praktyk logistycznych ze sfery cywilnej do wojskowej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Learning about management and quality

Title variant

EN Barriers of implementation good logistics practices from civil to military sphere

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 12

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Siły zbrojne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Abstract

PL Streszczenie w języku angielskim

Pages (from - to)

420 - 429

License type

other

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]