Processing may take a few seconds...

Article

Title

Bariery implementacji dobrych praktyk logistycznych ze sfery cywilnej do wojskowej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Barriers of implementation good logistics practices from civil to military sphere

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 12

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Siły zbrojne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Pages (from - to)

420 - 429

License type

other

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]