Processing may take a few seconds...

Article


Title

Bariery implementacji dobrych praktyk logistycznych ze sfery cywilnej do wojskowej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Barriers of implementation good logistics practices from civil to military sphere

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 12

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Siły zbrojne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Abstract

PL Streszczenie w języku angielskim

Pages (from - to)

420 - 429

License type

other

Ministry points / journal

8.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

8.0