Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wzory użytkowe i topografie układów scalonych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo autorskie
  • Topografia
  • Układ scalony
  • Wzornictwo przemysłowe
Pages (from - to)

668 - 699

Book

Prawo własności intelektualnej

Ministry points / chapter

20.0