Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Oznaczenia geograficzne

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Oznaczenia geograficzne
  • Prawo autorskie
Pages (from - to)

520 - 560

Book

Prawo własności intelektualnej

Points of MNiSW / chapter

20.0