Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona wizerunku i korespondencji

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dobra osobiste
  • Image
  • Korespondencja
  • Prawo autorskie
Pages (from - to)

347 - 369

Book

Prawo własności intelektualnej

Points of MNiSW / chapter

20.0