Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wybrane aspekty ekologistyki w Resorcie Obrony Narodowej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.1 Economics and finance

Title variant

EN Ecologistics aspects in Department of National Defense

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Społeczeństwo konsumcyjne
  • Środowisko człowieka
  • Świadomość ekologiczna
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

221 - 229

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-112018,p1086220473

Comments

Streszczenie w języku angielskim. Artykuł zamieszczony na płycie CD.

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]