Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Systemy wspomagania dowodzenia

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

2.3 Technical IT and telecommunications
5.3 Safety studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Systemy wspomagania dowodzenia
  • Informatyka wojskowa
  • Systemy zarządzania
Pages (from - to)

181 - 258

Book

Wybrane aspekty łączności wojskowej

License type

other