Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Konwencja warszawska z 1929 r. i jej znaczenie

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo lotnicze
  • Transport powietrzny
Pages (from - to)

9 - 20

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Prawne i techniczne aspekty wykorzystania przestrzeni powietrznej i kosmicznej

Presented on

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Prawa i technologii lotniczych oraz kosmicznych, 25-26.04.2017, Rzeszów, Polska

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20