Processing may take a few seconds...

Article

Title

Grody jako instytucje władzy w monarchii wczesnopiastowskiej (w źródłach pisanych)

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History

Title variant

EN Strongholds as power institutions in the early-Piast monarchy (in written sources)

Year of publication

2018

Published in

Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne

Journal year: 2018 | Journal number: nr 2(17)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dokumenty
  • Grody
  • Historia
  • Historiografia polska
  • Monarchia
  • Piastowie (dynastia)
  • Polska
  • Władcy
Pages (from - to)

122 - 155

DOI

10.15804/hso180206

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-70dd68d1-6caf-4f31-af24-942b2c7cae77

Comments

Bibliografia przy pracy. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

4 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

CEEOL | CEON