Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne

Redaktorzy

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

1.3 Historia

Unikatowy identyfikator czasopisma

200466

Wydawca

Wydawnictwo Adam Marszałek

Redakcja

Instytut Historii UAM (Pracownia Bohemistyczna) ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 61-614 Poznań tel. 61 829 1519

Dziedziny

PL Historia

ISSN

2084-1213

Częstotliwość

półrocznik

URL

https://marszalek.com.pl/historiaslavorumoccidentis/misja.html

BazHum

http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/594/

Uwagi

Periodyk na początku istnienia koncentrował się w głównej mierze na historii Polski i Czech. Obecnie formuła ta została rozszerzona, nie tylko na innych Słowian Zachodnich (Słowaków, Serbów Łużyckich,), ale także na obszary Litwy, Zachodniej Ukrainy, Węgier, Austrii i Niemiec, gdzie już w XIX wieku interesowano się szczególnie mocno problematyką środkowoeuropejską. Jednym z celów periodyku jest uzmysłowienie, jak wiele wspólnego mają narody i państwa Europy Środkowej, a ich historia toczyła się nie tylko w rytmie walk, ale również pokojowej koegzystencji, wymiany myślowej, ideowej i gospodarczej. Pierwszy numer ukazał się w 2011 roku. Indeksowany w bazach CEEOL, CEJSH, BazHum, CEON, Index Copernicus.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2018 4,0 ---
  • 2019 40,0 ---