Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History

Journal unique ID

200466

Publisher name

Wydawnictwo Adam Marszałek

Editorship

Instytut Historii UAM (Pracownia Bohemistyczna) ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 61-614 Poznań tel. 61 829 1519

Domains

PL Historia

ISSN

2084-1213

Publication frequency

half-yearly

URL

https://marszalek.com.pl/historiaslavorumoccidentis/misja.html

BazHum

http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/594/

Comments

Periodyk na początku istnienia koncentrował się w głównej mierze na historii Polski i Czech. Obecnie formuła ta została rozszerzona, nie tylko na innych Słowian Zachodnich (Słowaków, Serbów Łużyckich,), ale także na obszary Litwy, Zachodniej Ukrainy, Węgier, Austrii i Niemiec, gdzie już w XIX wieku interesowano się szczególnie mocno problematyką środkowoeuropejską. Jednym z celów periodyku jest uzmysłowienie, jak wiele wspólnego mają narody i państwa Europy Środkowej, a ich historia toczyła się nie tylko w rytmie walk, ale również pokojowej koegzystencji, wymiany myślowej, ideowej i gospodarczej. Pierwszy numer ukazał się w 2011 roku. Indeksowany w bazach CEEOL, CEJSH, BazHum, CEON, Index Copernicus.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2018 4.0 ---
  • 2019 40.0 ---