Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zabezpieczanie haseł w systemach informatycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Published in

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Journal year: 2018 | Journal volume: vol. 67 | Journal number: nr 1

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Ochrona danych
  • Systemy informatyczne
Pages (from - to)

73 - 92

DOI

10.5604/01.3001.0011.8036

URL

https://biuletynwat.pl/resources/html/article/details?id=170409

License type

other

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]