Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Editors

Additional title

EN Bulletin of the Military University of Technology

Scientific disciplines (Law 2.0)

2.2 Automation, electronics and electrical engineering
5.3 Security studies
6.2 Computer and information sciences

Journal unique ID

201246

Publisher name

Wojskowa Akademia Techniczna

Editorship

Redakcja „Biuletynu WAT” ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość | Inżynieria i technika

ISSN

1234-5865

Publication frequency

quarterly

URL

https://biuletynwat.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-0366-4988-biuletyn_wojskowej_akademii_technicznej?q=a3ad8812-4ae1-4719-a9d1-f2d55cbdcf18$1&qt=IN_PAGE

Comments

Biuletyn WAT jest czasopismem naukowym ukazującym się od 1952 roku jako miesięcznik, a od 2006 roku jako kwartalnik, do 1990 roku wydawany był pod tytułem „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” (ISSN 0366-4988). W 1991 roku skrócono tytuł czasopisma do „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej” (ISSN 1234-5865). „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej” zamieszcza prace z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, obejmujące swoją tematyką następujące dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna, a także prace z dziedziny nauk ścisłych w zakresie dyscyplin: matematyka, informatyka, nauki chemiczne, nauki fizyczne. Publikacje te są rezultatem prac naukowo-badawczych prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej.

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2018 8.0 ---