Processing may take a few seconds...

Article

Title

Szefowie służb jako kluczowy potencjał Wojskowych Oddziałów Gospodarczych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Learning about management and quality

Title variant

EN Chiefs of service as a key potential of military support units

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kadry
  • Logistyka
  • Siły zbrojne
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

155 - 164

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-112018,p1086220473

Comments

Streszczenie w języku angielskim. Artykuł na płycie CD

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]