Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

The perspectives of service quality measurement in the Polish Armed Forces logistic system

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.1] Ekonomia i finanse

Wariant tytułu

PL Perspektywa zastosowania metod pomiaru jakości usług w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2018 | Numer: nr 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski | polski

Słowa kluczowe
PL
 • Jakość
 • Logistyka
 • Logistyka wojskowa
 • Pomiary
 • Siły zbrojne
 • Usługi
 • Zarządzanie
 • Polska
EN
 • Army
 • Logistic
 • Management
 • Poland
Streszczenie

PL Celem niniejszego artykułu jest ocena potrzeb i możliwości pomiaru jakości usług logistycznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). W pierwszej kolejności opisano system funkcjonalny logistyki SZ RP jako usługodawcę. Następnie zidentyfikowano płaszczyzny jakościowe usług logistycznych dostarczanych wojskom. Autor dokonał również próby oceny stosowanych obecnie systemowych rozwiązań zapewnienia jakości w świetle metod pomiaru jakości usług. Na koniec zaproponowano wariant doboru metod pomiaru jakości dla wybranych usług logistycznych świadczonych dla SZ RP.

EN The aim of this paper is to elaborate whether there are any needs and possibilities of quality measurement in logistic services provided for the Polish Armed Forces. In order to answer this problem firstly the Polish Armed Forces Logistic System has been described as a logistic services provider. Then the quality areas of the logistic services provided for the armed forces have been identified. Subsequently the author tried to evaluate already implemented solutions for logistic services quality assurance in the light of service quality measurement methods. Finally there has been an attempt made to propose the choice of proper quality measurement methods for selected logistic services provided for the Polish Armed Forces.

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

14 - 22

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-112018,p1086220473

Uwagi

Bibliografia na stronach 21-22. Zawiera streszczenie w języku polskim.

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / czasopismo

8,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

8,0

Publikacja indeksowana w

BazEkon