Processing may take a few seconds...

Article


Title

The perspectives of service quality measurement in the Polish Armed Forces logistic system

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

PL Perspektywa zastosowania metod pomiaru jakości usług w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

english | polish

Keywords
PL
 • Jakość
 • Logistyka
 • Logistyka wojskowa
 • Pomiary
 • Siły zbrojne
 • Usługi
 • Zarządzanie
 • Polska
EN
 • Army
 • Logistic
 • Management
 • Poland
Abstract

PL Celem niniejszego artykułu jest ocena potrzeb i możliwości pomiaru jakości usług logistycznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). W pierwszej kolejności opisano system funkcjonalny logistyki SZ RP jako usługodawcę. Następnie zidentyfikowano płaszczyzny jakościowe usług logistycznych dostarczanych wojskom. Autor dokonał również próby oceny stosowanych obecnie systemowych rozwiązań zapewnienia jakości w świetle metod pomiaru jakości usług. Na koniec zaproponowano wariant doboru metod pomiaru jakości dla wybranych usług logistycznych świadczonych dla SZ RP.

EN The aim of this paper is to elaborate whether there are any needs and possibilities of quality measurement in logistic services provided for the Polish Armed Forces. In order to answer this problem firstly the Polish Armed Forces Logistic System has been described as a logistic services provider. Then the quality areas of the logistic services provided for the armed forces have been identified. Subsequently the author tried to evaluate already implemented solutions for logistic services quality assurance in the light of service quality measurement methods. Finally there has been an attempt made to propose the choice of proper quality measurement methods for selected logistic services provided for the Polish Armed Forces.

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

14 - 22

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-112018,p1086220473

Comments

Bibliografia na stronach 21-22. Zawiera streszczenie w języku polskim.

License type

other

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0

Publication indexed in

BazEkon