Processing may take a few seconds...

Article

Title

Uwarunkowania rosyjskiego autorytaryzmu i politycznej idei imperialnej cz. I

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 3 (27)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Autorytaryzm
  • Imperializm
  • Historia
  • Rosja
Pages (from - to)

98 - 107

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]