Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Nowe struktury UE i NATO w kontekście współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • NATO
  • Unia Europejska
  • Zagrożenia militarne
  • Zagrożenia niemilitarne
Pages (from - to)

12 - 29

Comments

Bibliografia na stronach 28-29. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. T. 1, Bezpieczeństwo ekonomiczno-polityczne

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0