Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Nowe struktury UE i NATO w kontekście współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • NATO
  • Unia Europejska
  • Zagrożenia militarne
  • Zagrożenia niemilitarne
Strony (od-do)

12 - 29

Uwagi

Bibliografia na stronach 28-29. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. T. 1, Bezpieczeństwo ekonomiczno-polityczne

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0