Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Terroryzm : zapobieganie i zwalczanie

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Antyterroryzm
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Terroryzm
Pages (from - to)

207 - 232

Book

Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20