Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Polski system transportowy wobec współczesnych wyzwań bezpieczeństwa państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • System obronny państwa
  • Transport
Pages (from - to)

174 - 198

Book

Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności

Points of MNiSW / chapter

20.0