Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zabezpieczenie logistyczne polskich kontyngentów wojskowych w operacjach wielonarodowych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontyngenty wojskowe
  • Logistyka wojskowa
  • Operacje wielonarodowe
  • Zabezpieczenie logistyczne
  • Polska
Pages (from - to)

72 - 94

Book

Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności

Points of MNiSW / chapter

20.0