Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Jakość usług logistycznych kontraktowanych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Jakość
  • Logistyka wojskowa
  • Siły zbrojne
  • Umowy cywilno-wojskowe
  • Polska
Pages (from - to)

95 - 121

Book

Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0