Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Jakość usług logistycznych kontraktowanych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.1] Ekonomia i finanse

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Jakość
  • Logistyka wojskowa
  • Siły zbrojne
  • Umowy cywilno-wojskowe
  • Polska
Strony (od-do)

95 - 121

Książka

Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0