Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rola interesariuszy w kreowaniu wizerunku piractwa i terroryzmu morskiego

Authors

[ 1 ] Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku | [ 2 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN The role of stakeholders in creating the image of piracy and maritime terrorism

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe KSW

Journal series: Seria H, Nauki o Bezpieczeństwie i Obronności | Journal year: 2016 | Journal volume: t. 42 | Journal number: z. 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Public relations
  • Piractwo
  • Studenci
  • Socjologia
  • Środki masowego przekazu
  • Tematy i motywy
  • Terroryzm morski
  • Polska
Abstract

PL Utrzymywanie relacji z otoczeniem jest nieodzownym elementem każdej organizacji. Aby skutecznie realizować zakładane cele organizacje kreują w określony sposób swój wizerunek uwzględniając otoczenie bliższe i dalsze. Niemniej nie tylko organizacje (interesariusze wewnętrzni), w tym przypadku piractwo i terroryzm morski go kreują, mają na niego wpływ również interesariusze zewnętrzni. Autorzy artykułu skupili się na prezentacji kształtowania go poprzez środki masowego przekazu. Punktem wyjścia jest pokazanie wizerunku obu procederów wśród studentów wybranych polskich uczelni.

EN The indispensable element of any organization is the maintaining of the relations with the entities as the part of the environment. To effectively fulfill the assumed aims, the organizations create their image in a certain way, taking into account the close and further surroundings How-ever, not only the organizations (internal stakeholders), in this case — piracy and maritime ter-rorism, create it. Of important is the influence of the external stakeholders. The authors focus on the issue of shaping the image through the media. The starting point is to show the image of both activities — piracy and maritime terrorism — as being assessed by the students of selected insti-tutions of the higher education of Poland.

Date of online publication

2016

Pages (from - to)

65 - 79

URL

http://ksw.wloclawek.pl/images/wydawnictwa/zn_42.pdf