Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rozwój infrastruktury logistycznej jako element poprawy bezpieczeństwa transgranicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Infrastruktura
  • Logistyka
  • Polska
Pages (from - to)

57 - 68

Book

Administracja wobec uwarunkowań bezpieczeństwa

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0