Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Logistyka w systemie bezpieczeństwa państwa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka wojskowa
  • System obronny państwa
  • Nauka i badania
  • Polska
Strony (od-do)

12 - 28

Książka

Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0