Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Logistyka w systemie bezpieczeństwa państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • System obronny państwa
  • Nauka i badania
  • Polska
Pages (from - to)

12 - 28

Book

Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności

License type

other

Ministry points / chapter

20.0