Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Benchmarking jako źródło doskonalenia systemu kontraktowania usług logistycznych dla Sił Zbrojnych RP

Autorzy

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Benchmarking
  • Logistyka wojskowa
  • Siły Zbrojne
  • Usługi
  • Zarządzanie
  • Polska
Strony (od-do)

29 - 47

Książka

Wykorzystanie doświadczeń czołowych armii NATO w procesie doskonalenia kooperacji logistycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z podmiotami zewnętrznymi : praca naukowo-badawcza

Typ licencji

inne