Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Benchmarking jako źródło doskonalenia systemu kontraktowania usług logistycznych dla Sił Zbrojnych RP

Autorzy

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Benchmarking
  • Logistyka wojskowa
  • Siły Zbrojne
  • Usługi
  • Zarządzanie
  • Polska
Strony (od-do)

29 - 47

Książka

Wykorzystanie doświadczeń czołowych armii NATO w procesie doskonalenia kooperacji logistycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z podmiotami zewnętrznymi : praca naukowo-badawcza

Typ licencji

inne