Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Benchmarking jako źródło doskonalenia systemu kontraktowania usług logistycznych dla Sił Zbrojnych RP

Authors

Year of publication

2016

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Benchmarking
  • Logistyka wojskowa
  • Siły Zbrojne
  • Usługi
  • Zarządzanie
  • Polska
Pages (from - to)

29 - 47

Book

Wykorzystanie doświadczeń czołowych armii NATO w procesie doskonalenia kooperacji logistycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z podmiotami zewnętrznymi : praca naukowo-badawcza

License type

other