Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Elementy prognozowania w wieloletnim planie finansowym państwa : gospodarcza prognoza dla Polski na lata 2017-2020

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Finanse publiczne
  • Gospodarka
  • Polska
  • Prognozowanie
  • Stosunki międzynarodowe
Pages (from - to)

187 - 207

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052536014405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Elementy%20prognozowania&offset=0

Book

Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy

License type

other

Ministry points / chapter

20.0