Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Ocena wydatku energetycznego przy ręcznych pracach transportowych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ergonomia
  • Operatorzy maszyn i urządzeń
  • Organizacja pracy
  • Polska
Pages (from - to)

167 - 178

DOI

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991028455819705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Ocena%20wydatku%20energetycznego&offset=0

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Book

Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 4

License type

other

Ministry points / chapter

5.0