Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ocena wydatku energetycznego przy ręcznych pracach transportowych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ergonomia
  • Operatorzy maszyn i urządzeń
  • Organizacja pracy
  • Polska
Pages (from - to)

167 - 178

DOI

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991028455819705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Ocena%20wydatku%20energetycznego&offset=0

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Book

Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 4

License type

other

Points of MNiSW / chapter

5.0